1.

Administratorem Państwa danych osobowych jest firma FHU Kamchemia Elżbieta Dumańska z siedzibą w Nysie (48-300) przy ulicy Zygmunta Kaczkowskiego 41 (NIP 7532248939).

2.

Dane osobowe przez nas zbierane za pośrednictwem Sklepu Internetowego są przetwarzane zgodnie z obowiązującym prawem: 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO.

3.

Dokładamy wszelkich starań aby gromadzone przez nas dane osobowe były wykorzystywane w sposób bezpieczny, uwzględniając poszanowanie prywatności naszych Klientów.

4.

Przekazanie danych osobowych do FHU Kamchemia jest dobrowolne, w związku z zawieranymi umowami sprzedaży, czy też świadczenia usług za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w formularzach danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Klienta, zaś w przypadku składania zamówienia bez Rejestracji Konta Klienta uniemożliwi złożenie i realizację zamówienia Klienta.

5.

Dane osobowe Klienta przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta FHU Kamchemia przy prowadzeniu Sklepu Internetowego. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom FHU Kamchemia co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy).

Korzystamy z dostawców, którzy przetwarzają dane osobowe wyłącznie na polecenie FHU Kamchemia. Należą do nich m.in. dostawcy świadczący usługę hostingu, usługi księgowe, usługi finansowe, firmy kurierskie, brokerzy usług kurierskich,  firmy dostarczające systemy do marketingu, systemy do analizy ruchu w Sklepie Internetowym, systemy do analizy oraz skuteczności kampanii marketingowych itp.

6.

Przysługuje Państwu prawo do złożenia wniosku dotyczącego Państwa danych osobowych o:

- poprawienie danych,

- usunięcie wszystkich danych lub tylko niektórych,

- ograniczenie przetwarzania danych,

-dostęp do posiadanych przez nas Państwa danych i informację o ich przetwarzaniu oraz kopię danych.

7.

W każdym momencie mogą Państwo złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy Prawa.

8.

W jakichkolwiek sprawach związanych z ochroną danych osobowych, prosimy zwracać się do nas drogą mailową na adres:

info@kam-chemia.com.pl

lub wysłać pismo na adres:

FHU Kamchemia

Elżbieta Dumańska

Ul. Zygmunta Kaczkowskiego 41

48-300 Nysa